Squatty Potty

Squatty Potty
0

    Your cart is empty.

Squatty Potty

กรณีศึกษาทางการแพทย์

SQUATTY POTTY® ที่วางเท้าเพื่อช่วยในการรักษาอาการท้องผูก จากการศึกษาและทดลองกับคนหมู่มาก

Gregory S. Taylor MD, Lisa Mitchell RN
ที่มา: Squatty Potty คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลึกซึ้งสำหรับสุขภาพที่ดีนั่นคือท่านั่งในขณะขับถ่าย โดยผู้ใช้ Squatty ได้แจ้งถึงผลการใช้งานว่าสามารถช่วยอาการท้องผูก , ริดสีดวงทวาร, การระคายเคืองในลำไส้ และผู้ใช้หลายท่านแจ้งว่าสามารถช่วยการปัสสวะ, การปวดหัวไมเกรน, การสอนเด็กในการขับถ่าย, และช่วยสำหรับหญิงตั้งครรภ์ในการถ่าย จากการศึกษาและออกแบบทำให้ Squatty Potty ช่วยอาการท้องผูกได้ดี

วัสดุและวิธีการ: จากผู้เข้าร่วม 200 ท่านที่มีอาการท้องผูก โดยรับสมัครจากทางหน้าเวปไซต์ Squatty Potty โดยผู้สมัครทุกท่านมีปัญหาในการขับถ่ายจริงจากคะแนนที่ได้ทำการทดสอบไป ผู้สมัครได้รับ Squatty Potty สำหรับใช้งาน 1 เดือน Squatty Potty ใช้เพื่อรักษาอาการขับถ่าย หลังจาก 1 เดือนผ่านไป ผู้เข้าร่วมได้ทำการทดสอบและผลที่เกิดขึ้นคือ 

Results: 153 ได้ทำการทดสอบสมบูรณ์แบบ เป็นหญิงจำนวน 91 คน และชาย 62 คน อายุเฉลี่ย 39.6 ปี (ช่วงตั้งแต่ 9-82) มีปัญหาการขับถ่ายตั้งแต่ 10-20 ปี ผลคือผู้ใช้ Squatty Potty เป็นระยะเวลา 1 เดือนให้คะแนนเรื่องการขับถ่ายและแก้อาการท้องผูกดีขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญ (p<0.01) ผู้หญิง (p<0.01), ผู้ชาย (p<0.01), นอกจากนั้นโรคริดสีดวงทวารก็เช่นกันมีคะแนนดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.01).

ผลสรุป: การใช้ Squatty Potty เป็นระยะเวลา 1 เดือนทำให้การขับถ่ายดีขึ้น อาการท้องผูกและริดสีดวงทวารดีขึ้นทั้งเพศชายและหญิง 
View/Download PDF
View Infographic

อิทธิพลของร่างกายในการล้างทำความสะอาดร่างกายการขับถ่าย

ผลสรุป : การศึกษาทางการแพทย์นี้ได้ทดลอง 3 ลักษณะท่า เพื่อให้ท้องและบริเวณทวารหนักเกิดแรงดันและการขับถ่ายออกมาพร้อมกันได้ดี โดยท่าที่ออกมาเมื่อใช้ Squatty Potty จะทำให้เกิดการงอที่สะโพกและช่วงให้ช่องทางการถ่ายของเสียบริเวณทวารหนักตรงขึ้นทำให้ขับถ่ายได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น
View/Download PDF

ผลที่เกิดจากเผ่าพันธุ์

ผลสรุป: จุดประสงค์สำหรับการเปรียบเทียบ ชนชาติอิหร่านและยุโรป เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของลำไส้และการขับถ่าย  ผู้ป่วยได้รับการทดลองใช้ห้องน้ำแบบ 2 ระบบ: การนั่งแบบยองๆหรือส้วมแบยองที่ใช้ในอิหร่านและชักโครกแบบนั่งที่ใช้กันทั่วไปในยุโรป ผลสรุปออกมาคือส้วมนั่งยองแบบอิหร่านให้ผลในการขับถ่ายที่ดีกว่าชักโครกนั่งแบบยุโรป 
View/Download PDF

การเปรียบเทียบการขับถ่าย 3 ตำแหน่ง

ผลสรุป: จุดมุ่งหมายของการ ศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการนั่งยองๆและนั่งแบบธรรมดาโดยการนั่งแบบธรรมดาบนชักโครกแบบนั่งนั้นเสมือนเป็นการต่อต้านตำแหน่งของอวัยวะการขับถ่ายไม่ให้ขับถ่ายออกมาได้ง่าย แต่การนั่งยองๆกลับเป็นท่านั่งในการขับถ่ายที่ดีที่สุด

View/Download PDF