Squatty Potty

Squatty Potty
0

    Your cart is empty.

Squatty Potty
Faster Easier and Smarter
What is your style?
Start Squatting

The Science Is Simple

Science is Simple
We are designed to squat

เราออกแบบให้เกิดท่านั่่งยองๆ

มนุษย์นั่งยองๆขณะขับถ่ายมามากกว่าล้านปี - จนกระทั่งเรามีชักโครกนั่งแบบโมเดล

Squatty Potty

นี่คือลำไส้ใหญ่ของคุณ

ลำไส้ใหญ่มีลักษณะงอทำให้เกิดการหมักหมมของของเสียเอาไว้

Sitting Stops The Flow

การนั่งท่าธรรมดา
ทำให้ถ่ายยาก

การนั่งท่าธรรมดาทำให้กล้ามเนื้อกลั้นอุจาระปิดกลั้นของเสียไม่ให้ออกมาจากลำไส้ใหญ่โดยง่าย

Squatty Potty ® Opens The Colon

Squatty Potty ®
ช่วยเปิดทางให้ลำไส้ใหญ่

เมื่อกล้ามเนื้อที่กลั้นของเสียในลำไส้ใหญ่ไว้ผ่อนคลาย ของเสียจะไหลออกจากลำไส้ใหญ่ได้หมดจด

รูปแบบและการใช้งาน

Form + Function
  • Squatty Potty ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสบาย วัสดุดีแข็งแรงทนทาน และการใช้ง่ายเพื่อให้การขับถ่ายเป็นเรื่องที่ง่าย

  • ออกแบบมาให้จัดเก็บใต้ชักโครกได้โดยง่ายดูดี เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสุขภัณฑ์

  • สิ่งนี้ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับความสูงและลักษณะท่าการวางเท้าที่เหมาะสม